Van rũ bụi - Xylanh

Cuộn coil Goyen

Mã sản phẩm

GOYEN Solenoid Coil K301, K302,K303, K304,K305, K306

Mã van

CA-T series, CA-MM series, CA-DD series

Cuộn coil ASCO A051

Mã sản phẩm

ASCO Solenoid Coil 400425-142, 400425-117

Mã van

SCG353A047, SCG353A050, SCG353A051.

 

Cuộn coil ASCO A044

Mã sản phẩm

ASCO Solenoid Coil 400325-142, 400325-242, 400325-117, 400325-217

Mã van

SCG353A043, SCG353A044